Họp báo cung cấp thông tin về hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018

Sáng ngày 29/6/2018, UBND tỉnh tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí về hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018...

Quy định về thủ tục chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất ở tỉnh Quảng Bình

– Ông Trần Văn Giang (Quảng Ninh – Quảng Bình), hỏi: Gia đình tôi có 01 mảnh đất 300m2, trong đó 50m2 đất ở, còn lại 250 m2 là đất trồng cây hàng năm khác. Nay tôi muốn chuyển 150m2 đất trồng cây hàng năm sang đất ở. Cho tôi hỏi thủ tục về chuyển đổi...